Aftrap project

Project: Grootschalige aanpak van kleinschalig onderhoud

Opdrachtgever: Gemeente Roosendaal

Aanwezig:
- Wethouder
- 2 Straat makers – Hijman BV
- Dhr. G.M. Hijman – Hijman BV
- Dhr. L. v/d Broek – V/d Broek BV